การใช้รอกโซ่ในชีวิตประจำวัน

รอกโซ่ถูกใช้ทุกวันและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน เป็นเพียงการมีอยู่และหน้าที่ของมันเท่านั้นที่มองข้ามไป นี่เป็นเพียงอุปกรณ์ที่ใช้ระบบรอกซึ่งช่วยให้ดึงสิ่งของขึ้นหรือลงได้ง่ายขึ้น แน่นอนว่ามีหลายประเภทซึ่งได้รับการออกแบบตาม

วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันที่พวกเขาทำขึ้น

รอกโซ่แบบใช้มือ 
เหล่านี้มีน้ำหนักเบากว่าแบบไฟฟ้า และมักจะพบเป็นส่วนหนึ่งของระบบลากจูงของรถบรรทุก มันทำมาจากสายเคเบิลแบบห่วงหนักซึ่งมีเฟืองอยู่ข้างใต้ สิ่งนี้ใช้โซ่ที่วางอยู่บนเกียร์รอกแบบแมนนวลซึ่งจะนำไปสู่ขอเกี่ยว นอกจากนี้ยังมีคันโยกที่ยึดติดกับด้านข้างของชุดเกียร์ของรถอีกด้วย

รอกโซ่ไฟฟ้า

รอกโซ่ไฟฟ้า ทำจากเหล็กแข็ง จึงทำให้มีน้ำหนักมากกว่ารอกโซ่แบบแมนนวลมาก ตามชื่อที่บ่งบอกว่ามันอาศัยแผงไฟฟ้าและโดยทั่วไปจะใช้โดยรถบรรทุกพ่วง ด้วยการติดขอเกี่ยวแบบธรรมดากับรถที่ต้องการลาก สวิตช์แบบธรรมดาจะช่วยให้เกียร์หมุนและยกของหนักได้ช้า

เช่นเดียวกับเครื่องจักรอื่น ๆ มีกฎความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการดูแลและปฏิบัติตามโดยเจ้าของรอก นอกจากนี้ยังมีผู้ปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการฝึกอบรมและรับรองคุณสมบัติในการใช้งานรอกโซ่

เครื่องจักรเหล่านี้ต้องติดอย่างดีกับแท่นยึดเช่นเดียวกับเตียงรถบรรทุก หากใช้เพื่อการลากจูง และแน่นอนว่า เตียงรถบรรทุกต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี เพราะเป็นรากฐานที่เครื่องจักรนี้จะต้องพึ่งพาความแข็งแกร่งของมัน หากเตียงรถบรรทุกขึ้นสนิมและเริ่มการยกหรือลากจูง อาจมีเหตุการณ์ที่โชคร้ายที่เกี่ยวข้องกับรอกโซ่ที่ไม่สมดุล เครื่องต้องได้รับการดูแลอย่างดีเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการใช้งาน กฎระเบียบเหล่านี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับเจ้าของและผู้ปฏิบัติงานในการยืนหยัดอย่างมั่นคงในประเด็นด้านความปลอดภัย หากเครื่องไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและไม่ผ่านการตรวจสอบ จะต้องเข้ารับบริการ ภายหลังการซ่อมบำรุงจะต้องได้รับการตรวจสอบอีกครั้งและตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด จากนั้นเจ้าของและผู้ปฏิบัติงานจะสามารถกลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง