การติวสอบราชการกับเป้าหมายในชีวิต

ติวสอบราชการ

แนวคิดอ่านคู่มือเพื่อที่จะติวสอบราชการไม่ว่าจะเป็น ภาค ก หรือ ภาค ข ก็อาจเอาหัวข้อแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ในการอ่านหนังสือของท่านได้

• กำลังใจสำหรับติวสอบราชการจุดมุ่งหมายภายในชีวิต

คือข้อสำคัญในการติวสอบราชการ คนอ่านจะจำเป็นต้องหมั่นปลูกสร้างแรงใจให้กับตัวเองและต้องเจาะจงจุดความตั้งใจในชีวิตไว้ คนอ่านจะต้องทำให้ได้ ทำให้เสร็จสิ้น กำลังใจ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนอ่านใครก็ตามหาพร้อมกับปลูกสร้างขึ้นเองได้ ต้นกำเนิดของแรงใจสามารถจัดทำขึ้นเองหรือหาได้จากบุคคลรอบข้าาง ที่แน่นอน สามารถหาได้ในชุมชนคนท้องถิ่น ในระหว่างการติวสอบราชการต้องคอยเพิ่มเติมพร้อมด้วยเพิ่มแรงใจต่อเนื่อง อย่าให้แรงใจหมดไป อย่าได้สิ้นหวัง คนที่ประสบความสำเร็จในการสอบติวสอบราชการทุกท่านต่างก็จำต้องข้ามการอ่านหนังสือมามากๆ เหมือนกัน

• สื่อสารสนเทศกับการติวสอบราชการ

ในระหว่างการติวสอบราชการส่วนมากจะเกิดอาการง่วงซึมพร้อมทั้งเหนื่อยหน่ายกับการอ่านหนังสือ ทางออกที่ดีที่สุดคือเปิดดูวีดีโอติวการสอบ ติวสอบราชการ หรือฟังเสียงบรรยายการสอบพร้อมกันไปกับการติวสอบราชการ วิธีการนี้จะทำเอาคนอ่านอาจจะเข้าใจในเนื้อหาสาระได้ดีเพิ่มขึ้นและทำให้การอ่านหนังสือมีสีสันมากขึ้น ผู้อ่านจะได้ฟังและติวสอบราชการไปด้วยกัน เนื่องมาจากแต่บางทีการอ่านหนังสือเองเราอาจจะไม่รู้ จากการเปิดดูวิดีโอติวสอบราชการจะทำเอาเราได้เทคนิคในการจำใจความจากครูผู้สอนได้

• ทำรายการการติวสอบราชการ

ผู้ติวสอบราชการต้องทำตารางการอ่านหนังสือทุกวันโดยให้ครอบคลุมจุดสำคัญของการสอบในภาค ก ทั้งหมด เพื่อเป็นการตั้งเป้าหมายและหัวข้อเรื่องในการติวสอบราชการ เช่นนี้ควรอ่านเรียงกันไปทีละประเด็น ตัวอย่างเช่น อ่านประเด็นเลขอนุกรม อ่านเสร็จก็ติ๊กสัญลักษณ์ว่าอ่านแล้ว พอวันถัดไปก็อ่านหัวข้อต่อไป ปฏิบัติอย่างนี้จนครบทุกเรื่องจะถือว่าครบ 1 รอบ จนกระทั่งอ่านครบ 1 รอบก็ให้ผลตอบแทนกับตัวเองเพื่อให้สร้างขวัญพร้อมกับกำลังใจในการติวสอบราชการรอบถัดไป ต่อจากนั้นก็อ่านหนังสือเรียงหัวข้อเรื่องไปเรื่อย หลายๆ รอบจนกว่าจะถึงวันสอบ ถ้าหากทำอย่างนี้แล้วรับรองจำเนื้อความได้ขึ้นใจ