สิ่งที่ต้องพิจารณาซื้อตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

การเป็นเจ้าของสถานีบริการน้ำมันยังคงเป็นธุรกิจที่มั่นคง ฉันได้ทำงานร่วมกับลูกค้าจำนวนมากในการขายและการซื้อสถานีบริการตู้น้ำมันหยอดเหรียญและค่อนข้างแตกต่างกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ เนื่องจากอุตสาหกรรมก๊าซและน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงและมีวิวัฒนาการไปเรื่อย ๆ แต่ไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงประเภทของตู้น้ำมันหยอดเหรียญที่ใช้ในยานพาหนะในปัจจุบันและในอนาคตลูกค้ายังคงต้องมีสถานีจ่ายเชื้อเพลิงเหล่านี้

อุตสาหกรรมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยต่างๆ เช่น ความสะดวกสบายปริมาณก๊าซขายคุณภาพตู้น้ำมันหยอดเหรียญและที่ตั้งจะส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรและราคาซื้อเริ่มแรก อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรงเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้าม

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญมีปริมาณการจราจรเท่าใด

สถานีที่ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์การจราจรที่สำคัญเช่นทางหลวงสนามบินสนามบินและห้างสรรพสินค้าจะทำดีกว่าสถานีบริการน้ำมันที่ตั้งอยู่บนเส้นทางที่ถูกตี การจัดซื้อสถานีบริการน้ำมันพร้อมตู้น้ำมันหยอดเหรียญที่มีคุณภาพจะทำให้มั่นใจได้ว่าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และข้อบังคับของรัฐเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตรวจสอบเพื่อดูว่ามีการตรวจสอบล่าสุดในถังใต้ดินหรือไม่ สอบถามเจ้าของปัจจุบันหากมีการค้นพบหรือตรวจพบการรั่วไหลหรือของเสียอันตรายในอาคารในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ตู้น้ำมันหยอดเหรียญเหล่านี้มีราคาแพงมากดังนั้นคุณควรคำนึงถึงปัญหาเหล่านี้เมื่อทำการเจรจาต่อรองการขาย

เศรษฐกิจและการแข่งขันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องพิจารณาเช่นกันเมื่อซื้อตู้น้ำมันหยอดเหรียญ แม้จะเป็นรูปแบบธุรกิจที่มั่นคง แต่ก็ยังมีความเสี่ยงในการซื้อสถานีบริการน้ำมันซึ่งคุณควรคำนึงถึง ความเสี่ยงในธุรกิจสถานีบริการน้ำมันส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจ เมื่อราคาตู้น้ำมันหยอดเหรียญขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ คนพยายามที่จะขับรถน้อยลงหรือกำลังมองหาสถานประกอบการที่มีราคาต่ำที่สุดอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำผู้บริโภคมักจะใช้จ่ายเงินน้อยลงในร้านสะดวกซื้อ

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของสินค้าพื้นฐานที่มีผู้ขับขี่รถยนต์

กำลังมองหาวิธีที่จะประหยัดน้ำมันและสำหรับสถานีบริการตู้น้ำมันหยอดเหรียญที่มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาของสถานีบริการน้ำมันปั๊มน้ำมันเป็นสถานที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นประเภทอื่น ๆ สำหรับยานพาหนะทางถนนซึ่งโดยปกติจะเป็นน้ำมันเบนซินหรือดีเซล สถานีบริการน้ำมันบางแห่งมีเชื้อเพลิงเฉพาะเช่นก๊าซปิโตรเลียมเหลวก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันก๊าด เมื่อเร็ว ๆ นี้สถานีบริการตู้น้ำมันหยอดเหรียญได้เพิ่มร้านค้าและร้านสะดวกซื้อเข้าสู่ธุรกิจหลักในภาษีการขายในท้องถิ่นของรัฐบาลกลางรัฐและจังหวัดมักรวมอยู่ในราคาก๊าซ ภาษีจากก๊าซมักใช้เพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาทางด้านการขนส่งเช่นการบำรุงรักษาและการก่อสร้างถนน