การตรวจ iso มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร

ในกรณีแรกเมื่อคู่มือเฉพาะไซต์เป็นสำเนาของคู่มือบริษัทที่มีการแก้ไขเฉพาะไซต์ที่กำหนดกลไกในการประสานงานเอกสารเหล่านี้ไม่ค่อยได้รับการกำหนดและติดตาม ความยากลำบากในการเก็บเอกสารเหล่านี้ให้สอดคล้องกันนั้นเนื่องมาจากความจริงที่ว่าคู่มือองค์กรถูกควบคุมโดยโฮมออฟฟิศในขณะที่คู่มือท้องถิ่นเป็นความรับผิดชอบของแผนกควบคุมเอกสารของไซต์ ตรวจ iso อีกวิธีหนึ่งที่องค์กรใช้คืออนุญาตให้สถานที่รับสัญญาณดาวเทียมของพวกเขามีคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือนโยบายและคู่มืออื่น ๆ ที่เป็นอิสระจากนโยบายและคู่มือขององค์กร

ตรวจ iso นำไปสู่การตัดการเชื่อมต่อที่สำคัญของนโยบายองค์กร

ท้องถิ่นและคู่มือตรวจ iso จากเอกลักษณ์องค์กรและมุมมองความสอดคล้องทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวองค์กรไม่ควรพบว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่มีภาระผูกพันที่แตกต่างกันหรือขัดแย้งกันของสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องคุณภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมความพึงพอใจของลูกค้าอันตรายจากความปลอดภัยและข้อกำหนดอื่น ๆ หนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ของเราแสดงให้เห็นถึงจุดนี้ได้ดีนโยบายคุณภาพขององค์กรและคู่มือได้ระบุข้อกำหนดส่วนใหญ่ของมาตรฐานที่บังคับใช้และอ้างอิงกฎระเบียบที่เหมาะสมในเวลาเดียวกัน อย่างที่เราเห็นทั้งสองแนวทางในการสร้างคู่มือสถานที่เป็นสำเนาของคู่มือองค์กรหรือคู่มืออิสระดูเหมือนจะไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง

นอกจากนี้หากบริษัทใช้เวลาในการพัฒนาคู่มือแล้วทำไมพนักงานคนอื่นในองค์กรเดียวกันจึงใช้เวลามากขึ้นในการสร้างเอกสารที่คล้ายกันหรือซ้ำกัน การเป็นสมาชิกของครอบครัวของผู้ใช้ระบบตรวจ iso หมายความว่าคุณมีพลังแห่งประสบการณ์ขององค์กรหลายพันองค์กรทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กที่อยู่เคียงข้างคุณ องค์กรเช่นอยู่ในตำแหน่งที่ได้รับสิทธิพิเศษในการสังเกตวิธีที่ลูกค้าใช้ตรวจรับรอง iso  เพื่อสร้างความแตกต่างสู่ความสำเร็จ

เห็นได้ชัดว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จทุกขนาดมีเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

  • ของระบบของพวกเขาอย่างไรก็ตามมันเป็นความจริงที่ว่าวิธีการทำงานขององค์กรของคุณจะไม่ถูกบันทึกด้วยความแม่นยำทั้งหมด แผนที่ไม่ใช่ภูมิประเทศ
  • เราเชื่อว่าในตอนท้ายของวันการตรวจสอบภายในเป็นจริงการตรวจสอบภายในที่องค์กรดำเนินการด้วยตัวเองภายในโครงสร้างองค์กรมันเป็นเรื่องยากสำหรับผู้บริหารระดับสูง
  • ที่จะดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรไม่เพียงพอที่จะก้าวลงไปยังห้องโถงศูนย์การผลิตหรือศูนย์บริการและดูพนักงานหรือสินค้าบนชั้นวาง มีความจำเป็นที่จะต้องสุ่มตัวอย่างกระบวนการและตรวจสอบว่า
  • พวกเขามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือไม่การสุ่มตัวอย่างความละเอียดสูงเท่านั้นสามารถให้กับสถานะขององค์กรที่แท้จริงอะไรคือเกณฑ์ข้อกำหนดตรวจ iso