Tag Archives: ทัวร์อิตาลี

แนะลู่ทางบริการทัวร์อิตาลีที่ครบทุกโครงของทัวร์

กระบวนการที่ 1: ให้คำแนะนำพร้อมทั้งออกแบบรายการเส้นทางทัวร์อิตาลีราคาถูกเบื้องต้นพร้อมทูลอัตราค่าบริการ (ฟรี)

พวกเรายินดีให้คำแนะนำขั้นแรกเกี่ยวกับเส้นทาง ตลอดจนช่วยลูกค้าออกแบบทางสัญจรที่หนึ่งตามประเด็นจำนวนวัน จำนวนผู้ร่วมทัศนาจร และภูมิประเทศที่ผู้ซื้อสนใจในทัวร์ประพาสในอิตาลีพร้อมด้วยเส้นทางอื่นๆ พร้อมยื่นเสนอราคาเปอร์เซ็นต์ให้ลูกค้าใช้ประกอบการตกลงใจในการเลือกคัดใช้บริการในขั้นต่อไปแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในกรรมวิธีนี้

กระบวนการที่ 2: สรุปโปรแกรมซอยพร้อมพลความเต็มรูปแบบ ด้วยกันเตรียมความพร้อมเนื่องด้วยทริปทุกอย่าง (หลังชำระมัดจำแล้ว)

หลังจากผู้บริโภคดูตัวอย่างทางเดินที่พวกเราออกแบบให้ลูกค้าปฐมภูมิแล้วและมีข้อสรุปว่าต้องการใช้บริการจากพวกเราต่อไปจริงๆ พวกเราจะปฏิบัติภารกิจในการจัดเตรียมความพร้อมของทริปในขั้นต่อๆไปจนทุกอย่างมากขึ้นแบบภายหลังจากทางลูกค้าวางมัดจำเพื่อยืนยันการจองบริการในอัตราตามตกลงกับพวกเราแล้ว เพราะเหตุนี้

ดีไซน์และปรับแพลนสายจนกว่าลูกค้าจะได้ถนนที่ลูกค้าพึงพอใจที่สุด เมื่อลูกค้าได้เส้นทางที่ถูกใจที่สุดแล้วพวกเราจะทำการสรุปรายละเอียดโปรแกรมการเดินทางแบบเต็มรูปแบบส่งกลับให้ทางลูกค้า

พวกเราจะช่วยลูกค้าหาบ้านพักอาศัยที่เข้ารูปโดยพิจารณาจากเงื่อนไขราคา โลเคชั่น ความคล่องตัว ความสะอาด สวัสดี ตามที่ลูกค้ากำหนดมาให้ทางพวกเราช่วยหา เมื่อพวกเราหาที่รับรองได้แล้วทางพวกเราจะทำสรุปข้อดี ข้อตำหนิในแต่ละที่พักพร้อมราคาส่งกลับไปให้ทางลูกค้าเลือกเฟ้นอีกครั้ง ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคสามารถจองตรงด้วยตนเองหรือให้ทางเราจองให้ก็ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม “ลูกค้าสามารถชำระค่าที่พักตามอัตราจริงกับที่พักนั้นๆได้ด้วยตนเอง”

พวกเราจะช่วยให้คำชักจูงลูกค้าในการจองตั๋วออนไลน์เพื่อเข้าชมที่หรือพิพิทธภัณฑ์ต่างๆที่จำเป็นต้องจองออนไลน์ล่วงหน้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆจากทางเรา “ลูกค้าสามารถเลือกคัดจองตั๋วออนไลน์พร้อมทั้งชำระค่าตั๋วตามอัตราจริงตรงกับภูมิประเทศหรือพิพิทธภัณฑ์นั้นๆได้ดวยตนเอง”