Tag Archives: koh samui photographer

มารู้จักกับภารกิจช่างกล้อง โดย koh samui photographer

ตากล้อง หรือ ช่างถ่ายภาพ คือบุคคลที่มีความสันทัดในการชักรูปโดยใช้กล้องถ่ายรูป อาจจัดได้ว่าเป็นคนดัง เนื่องจากช่างกล้องสามารถจัดวางเครื่องประกอบ (composition) ที่จะปรากฏในรูปถ่ายก่อนลงมือถ่าย คล้ายกับแนวทางของคนเด่นนึกภาพทั่วไป แต่เป็นศิลปินที่จินตนาด้วยแสง หรืออาจจะจัดเป็นเพียงแค่ช่างผู้มีความถนัดอย่างเดียว

ช่างถ่ายรูปจำเป็นต้องเข้าใจแสงและโครงสร้างจึงจะสามารถถ่ายรูป ออกมาได้อย่างครบถ้วนแบบและงามได้ ซึ่งจะสำหรับตัวบทของแสงในฟิสิกส์โดยตรง แต่ช่างภาพนำคุณสมบัติของแสงมาประยุกต์ใช้ให้เป็นศิลปะได้ อาจมีวิธีในการนำเสนองานของตนที่แตกต่างกันไปตามความนึกคิดและจินตนาการของตน ซึ่งผลงานนั้นอาจไม่ถูกต้องหรือสวยงามตามเจตคติของคนทั่วไป

กล้องถ่ายภาพ หรือ กล้องถ่ายรูป เป็นเหมือนกล่องทึบแสง ปฏิบัติหน้าที่รับแสงในจำนวนรวมที่เข้าทีเพื่อใช้ในการสร้างภาพ กลไกและส่วนต่าง ๆ ของกล้องทำงานผูกพันกันในการที่จะคุมผลรวมแสงไปยังหน่วยรับภาพอย่างถูกต้องแม่นยำ อีกทั้งยังคุมความคมชัดของภาพ ตลอดจนเอื้ออำนวยความสบายต่าง ๆ ในการบันทึกภาพ

ความนัยของการจับภาพ มี 2 ประเด็น คือ

koh samui 1

  1. เชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง การทำการตอบสนองระหว่างเครื่องไม้เครื่องมือไวแสงกับแสง
  2. เชิงศิลปะ หมายถึง การเขียนรูปด้วยแสงและเงารวมทั้งการผสมสีเพื่อถ่ายทอดคำจำกัดความ ความเห็น จิตใจ หรือแง่คิด

บริการรับถ่ายภาพด้วยทีมงานผู้ช่ำชอง ไม่ว่าจะเป็น  koh samui photographer   Phuket photographer    Krabi photographer     Thailand Wedding Videographer and Photographer services